Něco o spolku Hurá na Výlet!

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností.
Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé.
Výlety jsou zajišťovány vždy se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.

Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečně průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob se ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků. Značná účast seniorů na předváděcích akcích vypovídá mimo jiné o potřebě seniorů se sdružovat a aktivněji trávit svůj volný čas. Spolek ve své činnosti navazuje mimo jiné na výzkumy a zjištění prokazující míru násilí na seniorech,
jejich zneužívání, zadluženost a množství exekučních řízení proti těmto osobám.

Hurá na výlet – neziskovka, výlety pro seniory. autobus Škoda RTO Lux, sedior, důchodce, Pardubice a okolí, 28.8.2016,
img_9641

Napište hledané slovo a zmáčkněte ENTER