Něco o spolku Hurá na Výlet!

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností.
Kvůli zvýšení dostupnosti výletů pro nemajetné seniory je cena výletu dotovaná. Vstupy na kulturní akce, workshopy a přednášky jsou plně hrazeny z příspěvků donátorů.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob se ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.

Hurá na výlet – neziskovka, výlety pro seniory. autobus Škoda RTO Lux, sedior, důchodce, Pardubice a okolí, 28.8.2016,

Napište hledané slovo a zmáčkněte ENTER